Klub Lúč – otvorený kultúrny priestor
Kniežaťa Pribinu 2, 91101 Trenčín
z dôvodu rekonštrukcie objektu kina Hviezda nás dočasne nájdete na adrese:
Mierové nám. 19, 911 01 Trenčín
pasáž Zlatá Fatima
(1. poschodie – priestory bývalej galérie Vážka)

Riaditeľ, ekonomika, divadelný program, booking:
Kamil Bystrický
info(at)klubluc.sk
+ 421 903 027 910

Hudobný program, komunitné podujatia, booking, sociálne siete:
Patrik Richtarech
patrik(at)klubluc.sk
+ 421 949 659 311

Produkcia, svetelná a divadelná technika, webadmin, grafické práce:
Tomáš Plánka
tomas(at)klubluc.sk
+ 421 948 667 265

Zvuková technika:
Michal Revilák
michal(at)cesnak.org
+ 421 907 576 594

Fakturačné údaje:
KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)
M. Turkovej 30, 911 01 Trenčín
IČO: 36127884
DIČ: 202162981

Klub Lúč

Mierové nám. 19, pasáž Zlatá Fatima (1. poschodie, priestory bývalej galérie Vážka) 911 01 Trenčín