Klub Lúč > Súčasnosť

Klub Lúč v Trenčíne sa v roku 2023 dožil 50 rokov. V tak premenlivej krajine, akou je Slovensko, je to úctyhodný vek. Máloktorý z klubov sa ho dožil. Ak niečo tejto krajine chýba, je to kontinuita a stabilita.

Klub je najmä priestor. Ľudia ním prechádzajú – vojdú, pobudnú a odídu. Ak je dobrý, veľakrát sa vrátia. Ak má silu vydržať, prechádzajú ním generácie. Ak má šťastie, ustojí aj zmeny režimov, vlastníckych vzťahov a kultúrnych politík.

Klub Lúč tú silu a šťastie mal. Vydržal päť dekád, z ktorých každá bola iná a každá prinášala iné tlaky (zhora) a výzvy (zdola). Stal sa kultovým kultúrnym priestorom v Trenčíne.

Najlepšie obdobia prežíval vtedy, keď sa mu darilo ustáť tlak politiky a oficiálnej kultúry, ako aj odolať diktátu trhu, ktorý vnímal umenie len ako komoditu na predaj. Vtedy sa stával oázou nezávislej kultúry a ostrovom, na ktorý sa chodilo hľadať a nachádzať iné, nevšedné podoby umenia.

Na túto neľahkú, no úspešnú cestu nastúpil Klub Lúč najmä v ostatných dvoch desaťročiach. Reprezentoval v plnom zmysle to, čo má vo svojom logu: otvorený kultúrny priestor. Aj vďaka tomu pritiahol množstvo interpretov z oblasti hudby, divadla, performance a pod. nielen zo Slovenska či strednej Európy, ale naozaj zo všetkých kútov sveta. No hlavne, našiel si aj svoje verné publikum.

A to už sme boli pri tom. Od roku 2004 naše o. z. Kolomaž zorganizovalo v Klube Lúč cez tritisíc päťsto kultúrnych podujatí. Od roku 2002 organizujeme populárny Detský divadelný klub, od roku 2005 medzinárodný divadelný festival Sám na Javisku a lokálpatriotický festival Frog Jam. Sme zakladajúcim členom celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier Anténa.

Kolomaž nie je rozpočtovou organizáciou mesta Trenčín, VUC-ky ani štátu, financovanie svojich aktivít si musí každý rok zabezpečovať v grantových výzvach. V roku 2013 sme z vlastných zdrojov a vďaka verejnej zbierke, avšak bez záujmu a s nulovou podporou vlastníka nehnuteľnosti – mesta Trenčín, kompletne zrekonštruovali priestory Klubu Lúč.  Vznikla v ňom moderne vybavená Prvá komorná divadelná scéna (PKDS).

Rok 2020 znamenal zvrat. Pandémia COVIDu 19 zasadila ťažkú ranu nám i celej kultúrnej sfére. Aj keď sme nemohli robiť podujatia naživo, nezostali sme stáť. Ako prví v rámci kultúrnych centier na Slovensku sme začali vysielať inscenované online streamy v „kocke“. Klub sa dočasne zmenil na „Kjúb“. V Kjúboch sme dávali priestor umelcom, ktorí v lockdowne prišli o možnosť vystupovať naživo.

V tejto neutešenej a frustrujúcej situácií prišla ďalšia rana – výzva na vysťahovanie sa z Hviezdy do konca roku 2020. Polorozpadnutá budova kina Hviezda, v ktorej Klub Lúč sídlil, sa dočkala kompletnej rekonštrukcie. Začala v roku 2021 a trvá dodnes. Ako sa ukázalo, stala sa jedným z najzásadnejších míľnikov v histórii Klubu.

S prísľubom vedenia mesta, že sa po rekonštrukcií Hviezdy vrátime do pôvodných priestorov, sme išli do provizória. Našli sme si náhradné priestory v galérii Vážka v pasáži Zlatá Fatima a pokračovali ďalej v práci.

Koncom mája tohto roka nás zaskočila informácia, že s našim návratom do Hviezdy sa už nepočíta. Dôvera sa nevyplatila. Po 50 rokoch existencie a vynútenom exile sa Klub Lúč domov už nevráti.

Napriek všetkému chceme pokračovať. Roky provizória a zahmlievania končia. Odchádzame do nových priestorov na Mierovom námestí. Ak budete hľadať Klub Lúč, nájdete ho tam – v bývalom Dome obuvi.