Klub Lúč > História

Klub Lúč je tretí najstarší klubový priestor na Slovensku. Príbeh klubu siaha k jari roku 1968 – k široko zdieľanému a aj jasne prejavenému pocitu, že mladá trenčianska generácia potrebuje NIEČO VIAC, než desiatky výčapov a to, že potrebuje tzv. klubové priestory. Volanie po takomto otvorenom kultúrnom priestore vyústilo (po 3 roky trvajúcej rekonštrukcii bývalej dietnej jedálne) v roku 1973 do vzniku Lúč Klubu v budove kina Hviezda, vtedy nazývanom ako Dom kultúry a vzdelávania (DKV). Počas ďalších viac ako štyridsať rokov sa Klub Lúč, s drobnými obmenami stal pevnou súčasťou trenčianskeho kultúrneho života a práve v ňom začínalo svoje umelecké aktivity mnoho úspešných a známych osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Na základe dostupných materiálov, dokumentov a svedectiev sa história Klubu Lúč dá rozdeliť na tieto obdobia (vždy uvedené aj meno zodpovedného vedúceho alebo prevádzkara):
1973 – 75 – Stano Šurik
1975 – 77 – Zdeno Vlk
1977 – 80 – Libor Andel
1980 – 82 – Miloš Žáčik
1982/3 – 89 – Juraj Konečný
1989 – 98 – Ľubo Haško
1998 – 2005 – Ľubo Macko (pod názvom “Saturn”)
od 2005 – o.z. Kolomaž  – združenie pre súčasné umenie (pod názvom “Klub LÚČ – Otvorený kultúrny priestor”

Od roku 2005 pôsobilo v Klube Lúč občianske združenie Kolomaž – združenie pre súčasné umenie a poskytovalo priestor na organizáciu hudobných koncertov, divadelných predstavení, diskusií, občianskych aktivít, výtvarných výstav, seminárov, workhopov a iných žánrovo príbuzných podujatí a v priemere ich uskotočnilo 100 – 150 ročne. Okrem toho bol domovskou scénou Divadla Kolomaž (aktuálne premenované na Dogma Divadlo), Detského divadelného klubu, podujatí v rámci festivalu Sám na javisku, ale aj lokálpatriotného festivalu dobrej hudby a nálady – Frog Jam. V roku 2013 oz Kolomaž vybudovalo z vlastných prostriedkov a za pomoci verejnej zbiery Prvú komornú divadelnú scénu v Trenčíne.

V roku 2020 v čase prvého aj druhého lockdownu, kvôli strikntným obmedzeniam a nemožnosti organizovať “živé” podujatia, sme medzi prvými presunuli svoje aktivity do virtuálneho priestoru a Klub Lúč sa na toto obdobie premenil na tzv. Kjúb Lúč. Divákom sme prinášali špeciálne formáty kultúrnych podujatí, ktoré boli vysielané online v pravidelných časových intervaloch. Na konci roku 2020 sme sa museli vysťahovať z našich priestorov, kvôli komplektnej rekonštrukcií kina Hviezda, takže okrem covidových obmedzení, sme prišli aj o svoj priestor. Od januára 2021 dočasne pôsobíme v priestoroch bývalej galérie Vážka na Mierovom námesti 19, odkiaľ sme v čase druhého locdownu pokračovali v live stream-och a Detský divadelný klub sa pretransformoval na Divadelné večerníčky” pre najmenšieho diváka.

Naše streamy ponúkli divákom iný pohľad na kultúru a umenie, ktorých forma sa vplyvom aktuálnych okolností výrazne zmenila a ešte stále mení. Umenie sa dostáva čoraz viac do online priestoru, trpí tým však živé umenie, ktoré potrebuje diváka v divadle, koncertnej sále, galérii a pod. Naším východiskom bola idea prepojenia živého s digitálnym umením a preto sme inscenačne upravovali jednotlivé vysielania v rámci Kjúbov, Divadlených večerníčkov ale aj všetkých streamovaných večerov.

Občianske združenie Kolomaž je zakladajúcim členom celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier združených pod názvom Anténa.