Klub Lúč > História

Klub Lúč je tretí najstarší klubový priestor na Slovensku. Príbeh klubu siaha k jari roku 1968 – k široko zdieľanému a aj jasne prejavenému pocitu, že mladá trenčianska generácia potrebuje NIEČO VIAC, než desiatky výčapov a to, že potrebuje tzv. klubové priestory. Volanie po takomto otvorenom kultúrnom priestore vyústilo (po 3 roky trvajúcej rekonštrukcii bývalej dietnej jedálne) v roku 1973 do vzniku Lúč Klubu v budove kina Hviezda, vtedy nazývanom ako Dom kultúry a vzdelávania (DKV). Počas ďalších viac ako štyridsať rokov sa Klub Lúč, s drobnými obmenami stal pevnou súčasťou trenčianskeho kultúrneho života a práve v ňom začínalo svoje umelecké aktivity mnoho úspešných a známych osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Na základe dostupných materiálov, dokumentov a svedectiev sa história Klubu Lúč dá rozdeliť na tieto obdobia (vždy uvedené aj meno zodpovedného vedúceho alebo prevádzkara):
1973 – 75 – Stano Šurik
1975 – 77 – Zdeno Vlk
1977 – 80 – Libor Andel
1980 – 82 – Miloš Žáčik
1982/3 – 89 – Juraj Konečný, Milan Repka
1989 – 98 – Ľubo Haško
1998 – 2005 – Ľubo Macko (pod názvom “Saturn”)
od 2005 – o.z. Kolomaž  – združenie pre súčasné umenie (pod názvom “Klub LÚČ – Otvorený kultúrny priestor”