logo 2005 – 2023

Klub Lúč vznikol v Meste Trenčín v objekte kina Hviezda na ulici Kniežaťa Pribinu ešte začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia (1973) a je tretím najstarším klubom na Slovensku.

Pod vedením občianskeho združenia Kolomaž fungoval na tomto mieste od roku 2005 pod novším názvom Klub Lúč – Otvorený kultúrny priestor. Koncom roka 2020 bol Klub Lúč nútený vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu objektu kina Hviezda, dočasne pôsobiť v priestoroch galérie Vážka na Mierovom námestí v Trenčíne s prísľubom návratu do svojich pôvodných priestorov. Kedže tento návrat sa nekonal, Klub Lúč sa po 50 rokoch presťahoval do nových priestorov a od októbra 2023 si našiel svoj domov v bývalom Dome Obuvi na Mierovom námesti 17 v Trenčíne.

Klub Lúč je jediným priestorom svojho druhu v Trenčianskom kraji, verejnosti poskytuje služby organizácie a tvorby multižánrových kultúrnych podujatí zameraných na súčasné umenie a kultúru. Kolomaž o.z. organizuje ročne viac ako 150 kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť.