Festivaly > Sám na javisku

V roku 1995 vznikol projekt festivalu divadla jedného herca Sám na javisku. Organizátorom bol prvých desať rokov Vlado Kulíšek. Od roku 2005 organizovanie festivalu prevzalo občianske združenie Kolomaž a kontinuálne v tom pokračuje dodnes.

Sám na javisku je medzinárodný divadelný festival jedného herca, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií. To, čo ho vymedzuje oproti iným porovnateľným slovenským, ale aj svetovým podujatiam, je dramaturgická koncepcia postavená výlučne na divadle jedného herca, realizácia individuálnych umeleckých projektov, zameranie sa na netradičnú, inšpiratívnu, nekonformnú, novátorskú divadelnú tvorbu. Festival má aj vďaka občianskemu združeniu Kolomaž a pravidelnej podpore Ministerstva kultúry SR a neskôr Fondu na podporu umenia a mesta Trenčín za sebou už 26. úspešných ročníkov.

Viac informácii o festivale nájdete na www.samnajavisku.sk