Divadlo > Dogma Divadlo

DOGMA DIVADLO (ex Divadlo Kolomaž) je najstarším profesionálnym nezávislým divadlom v ére samostatnosti SR v meste Trenčín a od roku 1995 funguje s občasnými prestávkami dodnes. Pôvodné divadlo Kolomaž založili v roku 1995 Kamil Bystrický, Andrej Ďurík, Tomáš Plánka a Ján Šimko.

Od roku 1995 do roku 1998 inscenovalo autorské pohybové predstavenia „EGON (1995)“, „MATY“ (1996) a „ODŤÁL – POŤÁL“ (1997), ale aj predstavenie na pomedzí inscenovaného čítania a performance „RUBIKON – PANTA REI“ (1998). V tomto období sa členovia úspešne zúčastňovali domácich a zahraničných festivalov, súťaží v divadelnej improvizácií a divadelných workshopov. V rokoch 1998 až 2002 divadlo formálne nevykonávalo činnosť, jeho členovia boli študentami vysokých umeleckých škôl, aby sa po roku 2002 opäť vrátili k inscenovaniu autorských scenárov „SHALLOWNESS“ (2002) a divadlo si prvý krát pozvalo na spoluprácu režiséra Tomáša HUDCOVIČA, čoho výsledkom bola úspešná inscenácia pre deti “ČERVENÁ ČIAPOČKA”, ktorá je v repertoári divadla dodnes. V tom istom roku začalo divadlo intenzívne spolupracovať aj s režisérom Eduardom KUDLÁČOM, výsledkom čoho boli inscenácie na pomedzí experimentu, pohybu, fragmentarizácie a dekompozície: “ANGLE“ (2003) a “REDIRECTED“ (2005) a zúčastnilo sa viacerých domácich a zahraničných divadelných festivalov (VAD vo Zvolene, TNF Profil v Prahe…).
V roku 2009 divadlo inscenovalo autorskú nonverbálnu monodrámu “WELLNESS“ (2009), inscenácia bola prezentovaná na festivaloch v Bosne a Hercegovine, v Bulharsku, v Českej Republike, v Kosove, v Belgicku a v nezávislých kultúrnych centrách na Slovensku a v Čechách. Od roku 2012 divadlo Kolomaž začalo siahať aj po textových predlohách, uviedlo slovenskú premiéru dramatizácie textu Patrika Ouředníka “EUROPEANA“ (2012), monodrámu “BLÁZON“ (2014), ktorej základ tvorí text francúzskeho dramatika a režiséra Patricka Gregoira a tiež premiéru autorského textu pod názvom “KOMUNÁL“ (2014). V roku 2015 divadlo Kolomaž uviedlo autorské predstavenie pre deti a mládež s príznačným názvom “STRUČNÉ DEJINY SVETA” a v roku 2016 sa venovalo reprízovaniu predstavení doma aj v zahraničí (medzinárodný festivale MONOAKT 2016 Peja, Kosovo). V roku 2016 zmenilo názov na DOGMA DIAVDLO a naštudovalo novú kompletne prepracovanú verziu staršieho predstavenia „EUROPEANA“ pod novým názvom „EUROPEANA – STRUČNÉ DEJINY 20. STOROČIA“ (2017). Nasledovalo ďalšie autorské predstavenie s príznačným názvom „LOKÁL“ (2017), ktoré je happeningom a vernisažou a mapuje príbeh vzniku umeleckého diela, až po jeho slávnostné odhalenie. V roku 2018 Dogma Divadlo začalo spoluprácu s českým spisovateľom a dramatikom Davidom ZÁBRANSKÝM, ktorý na objendávku divadla napísal dva divadelné texty. Tie sa stali základom pre vznik dvoch inscenácií. Prvou bola provokatívna, útočná a extrovertná monodráma „VIŠEGRÁD -1“ (2018), ako svojské vysporiadanie herca s autorom na základe dramatizácie textu, ktorý si sám objednal. Druhá inscenácia „KONZERVATÍVEC ( K STÉMU VÝROČIU VZNIKU ČSR)“ (2019) sa pohybuje na hrane vizuálnej inštalácie a divadelného mash-upu a je o krátkom zastavení a zbytočnosti revolúcie a zmeny. Okrem toho v roku 2019 Dogma Divadlo uviedlo inscenované čítanie komediálnej monodrámy najoceňovanejšieho súčasného nemeckého dramatika Wolframa LOTZA „MÓDA A SKUTOČNOSŤ“. Poslednou premiérou Dogma Divadla na konci roku 2019 bola autorská inscenácia pre deti pod názvom „TO JE DIVADLO!“ – hra na divadlo a o divadle, komediálny príbeh, ktorý pomocou pestrej palety postáv, koláže obrazov a zmesi skečov postupne odkryje malému i veľkému divákovi, čo to vlastne divadlo je. V roku 2020 sa Dogma Divadlo venovalo reprízovaniu, streamovaniu a hosťovaniu, v závislosti od toho ako to pandemická situácia umožnňovala. Koncom roku 2020 prišlo Dogma Divadlo o svoje priestory v Klube Lúč a muselo sa vysťahovať. Aktuálne členovia Dogma Divadla pracujú na scenári a scénickej podobe dvoch autorských inscenácií podporených z FPU. Ide o inscenácie „SUVERÉNI“ (premiéra 24. a 25.9. 2021) a „RE-KAPITULÁCIA“ (premiéra 30.9.2021). Z dôvodu obmedzení spojenej s pandémiou koronavírusu muselo Dogma Divadlo v sezóne 2020/2021 zrušiť niekoľko plánovaných hosťovaní na Slovensku, v Čechách a Poľsku.

Viac informácii na www.dogma.sk

Profil činnosti TU