COVID SEMAFOR PRE KULTÚRU
(Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.)

Na základe nových nariadení bude Klub Lúč fungovať v režime: OP (očkovaní/po prekonaní COVID-19).
To znamená, že na podujatia organizované v Klube Lúč umožníme vstup iba divákom, ktorí patria do skupiny OP (očkovaní, po prekonaní COVID-19) a budeme vyžadovať potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19.

Ďalšie dôležité informácie:

– vstup a pobyt v mieste podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, respirátor)
– podujatie len na sedenie, interiér 50 % kapacity
– dodržiavať 2 metrové rozostupy medzi divákmi pri vstupe do sály a výstupe zo sály, diváci budú do priestoru púšťaní postupne
– tzv. “šachovnicové” sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti (medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené)
– odporúčané bezhotovostné formy platenia – v prípade Klubu Lúč ticketingový portál www.tootoot.fm
– každý divák musí byť zaevidovaný v zozname organizátora podujatia (meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa)

OZNAMY:
V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií.
Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia.
Zákaz podávania rúk.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Prosíme vás, aby ste sa pred návštevou kultúrneho podujatia zaregistrovali do zoznamu divákov. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.