COVID SEMAFOR PRE KULTÚRU
Dôležité informácie pre divákov
Kultúrny semafor II. stupeň varovania (mapa: červená farba)

– možné je naplniť len 50% kapacity hľadiska (v prípade Klub Lúč – 50 miest)
– je potrebné dodržiavať 2 metrové rozostupy medzi divákmi pri vstupe do sály a výstupe zo sály
– povinný je respirátor FFP2 v interiéri
– divák musí byť zaevidovaný v zozname organizátora podujatia (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa)
– preferovaná je bezhotovostná platba (v prípade Klubu Lúč ticketingový portál www.tootoot.fm)
občerstvenie nie je možné
– platí zákaz združovať sa vo vstupných halách pred sálou, diváci budú do priestoru púšťaní postupne

Diváci a účinkujúci sa riadia celonárodnou testovacou stratégiou na základe COVID Automatu.
Klub Lúč garantuje pravidelnú dezinfekciu priestorov a dotykových plôch pred každým podujatím
Zdroj: MK SR

Dôležité: Prosíme vás, aby ste sa pred návštevou kultúrneho podujatia zaregistrovali do zoznamu divákov. Ďakujeme vám za spoluprácu.

Zápis do zoznamu divákov

    Meno *

    Priezvisko *

    Email *

    Tel. č. *

    Zber údajov sa uskutočňuje na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Organizátor je povinný uchovávať telefonický a emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia za účelom dohľadania kontaktov v prípade vzniku ohniska nákazy a poskytnúť ich RUVZ.