Klub Lúč žije! Popri projekte #Kjúb pokračujeme v organizácii a tvorbe živých kultúrnych podujatí. Sledujte program. Tešíme sa na Vás!
Reagujeme na aktuálne výzvy, ktoré súčasná doba prináša a spúšťame projekt #klublúčžije . Jeho zámerom je prinášať divákom v pravidelných časových intervaloch živé prenosy z kultúrnych podujatí. Klub Lúč sa mení na Kjúb Lúč a v priestore kocky, s konceptuálnym presahom budeme prinášať divákom kvalitnú a toľko potrebnú umeleckú tvorbu. Ak sa vám táto idea páči, môžte vysielania podporiť prostredníctvom dobrovoľného vstupného. Ďakujeme a držme kultúre a nám všetkým palce.

Kjúb naživo!

Vstupenky